ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ YAPIMI

elektrik ölçümü, topraklama ölçümü, topraklama nasıl ölçülür

Çalışma ortamlarında iş güvenliği açısından yapılması gerekenler vardır. Bunlar insan sağlığını korumaya yönelik alınacak önlemleri içerir. Risk analizi, acil durum planlamasının yanında elektrik ve topraklama ölçümü de oldukça önemlidir. Alternatif ve doğru akımlı çalışan çıplak metal bölümlere sahip elektrikli cihazlara topraklama yapılmalıdır. Topraklama elektrik tesisatında bir kaçak oluştuğunda bunu direkt olarak toprağa iletecek kapasitede olmalıdır. Bu durumda oluşabilecek en büyük elektrik kaçağının belirlenmesi ve topraklamanın buna göre yapılması gerekmektedir.elektrik ölçümü, topraklama ölçümü, topraklama nasıl ölçülür

Elektrik kaçaklarından dolayı oluşabilecek tehlikelere karşı önlem alınması amacı ile topraklama yapılmalıdır. Doğru bir şekilde yapılmayan topraklama sonucu can ve mal kayıplarıyla sonuçlanacak durumlar gözlenir. Topraklamanın doğru bir şekilde yapılması için öncelikle alternatif ve doğru akıma sahip cihazların elektrik kaçağı ölçümlerinin yapılması gerekir. Bunun için hesaplamalar yapılmalı ve oluşabilecek en büyük kaçağın değeri bilinmelidir. Bu kaçağı nötrleyebilecek topraklama tesisatı ile amaca ulaşılmış olacaktır. Topraklamanın hesabı yapılırken, tesisin geriliminden çok toprak hatalarında geçen akımlar önemlidir. Ayrıca topraklama sırasında doğru malzeme seçimi ve bunun yönetmeliklere uygunluğu gerekmektedir. Topraklamanın hesaplanmasında, oluşabilecek en büyük hata akımı hesaplanmalı, en büyük toprak akımı bilinmeli, yayılma direnci hesaplanmalı, topraklayıcı gerilim tayin edilmeli, temas ve adım gerilimleri bulunmalı ve son olarak toprak özgül direnci hesaplanmalıdır. Topraklama ölçümlerinde yapılan en büyük hata, hesaplarda toprak özgül direncinin 100 ohm alınmasıdır. Bu büyük yanlıştır ve giderilmesi için tesis keşfi tam olarak yapılmalı, hesaplamalar için doğru sayılar kullanılmalıdır. Elektrik ve topraklama ölçümü can ve mal güvenliği açısından yapılmalıdır.

İnsan sağlığından daha önemli bir şey yoktur. Saatlerinin çoğunu iş yerlerinde geçiren insanların güvenli bir ortamda çalışması gerekmektedir. Bu güvenli ortamlar sayesinde çalışanlar daha huzurlu ve verimli çalışacaklardır. Elektrik ve topraklama ölçümü gerektiği şekilde yapıldığında bu hususta oluşacak tehlikeler giderilecektir. Tesis kurulumunda yapılacak ölçümler, periyodik olarak her yıl tekrarlanmalıdır. Sektörde bu ölçümleri yapacak bir çok firma vardır. Uzmanlar tarafından yapılacak bu ölçümler sayesinde çalışma ortamlarında can ve mal güvenliği sağlanacaktır. İşverenlerin bu konuya dikkat etmesi gerekmektedir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*